Maatschappelijke opvang
Kansarme jeugd
Armoedebestrijding

Korte introductie

Tomás Garcia Martinez (1488-1555), de echte naam van Thomas van Villanova, was op 8 januari 1946 de inspiratiebron voor de paters Augustijnen bij de oprichting van de stichting. Martinez was ook Augustijn, Spanjaard, theoloog, filosoof, aartsbisschop én vermogend. Hij leefde echter sober en schonk zijn bezit aan armen en behoeftigen.

De stichting verwierf oorspronkelijk bekendheid met de hulp bij opvang van daklozen. Tegenwoordig gaat onze financiële steun ook naar kansen voor andere doelgroepen.
 

Historie     Bestuur     Beleid     Governance