Maatschappelijke opvang
Kansarme jeugd
Armoedebestrijding

ANBI

Stichting Thomas van Villanova is een algemeen nut beogende instelling, een zogeheten ANBI (RSIN 0026.53.953). Dat houdt in dat 90% van onze activiteiten een algemeen nut dienen, en dat doen we zonder winstoogmerk. We voldoen aan de eisen voor het beschikkingscriterium, beloning voor bestuurders, integriteit, administratie, publicatie en verantwoording.

Alle informatie is openbaar beschikbaar, voornamelijk op deze website, zodat iedereen inzicht heeft in ons functioneren.


Financiën