Maatschappelijke opvang
Kansarme jeugd
Armoedebestrijding

Vanaf 1 juli 2022 kun je alleen digitaal een aanvraag indienen, zowel voor projectaanvragen als voor individuele noodhulp. Via het aanvraagportaal kun je gemakkelijk de aanvraag indienen, aanvullende stukken aanleveren, de voortgang van je aanvraag bekijken en communiceren met de medewerker van het fonds.

Via de knop aanvraagportaal ga je naar de digitale aanvraagomgeving. Heb je nog geen account? Je kunt je hier registreren en een account aanmaken. Je ontvangt een e-mail om je registratie te bevestigen. Daarna kun je inloggen op de digitale omgeving. 

Heb je al een account? Dan kun je direct inloggen met de door jou opgegeven inloggegevens. 

Heb je problemen bij het inloggen of aanmaken van je account? Neem contact op (zie contactgegevens).
 

Projecten die wij graag ondersteunen

Het leeuwendeel van onze donaties gaat naar projecten voor:

We steunen het liefst initiatieven die duurzaam verschil maken. Bijvoorbeeld een donatie voor een blijvende investering. Soms ook als donatie voor exploitatiekosten in de opstartfase van een project. Dit doen we maximaal 3 jaar.

Dien ook een aanvraag in als je ondersteuning zoekt voor een project met een breder sociaal-maatschappelijk karakter. Waarbij het voor ons altijd een pre is als het project strijdt tegen uitsluiting van kansarme groepen.
 

Aanvraagprocedure voor projecten

Als initiator van een project voer je de aanvraag in via ons aanvraagportaal. Zorg dat dit verzoek de volgende informatie bevat:

Wij verwerken je gegevens volgens ons strenge privacy statement.
 

Overige voorwaarden

Ons bestuur vergadert vijf maal per jaar, de behandeltijd van een aanvraag is 2-3 maanden. Je krijgt schriftelijk bericht van de bestuursbeslissing. Honoreren we de aanvraag dan maken we onze bijdrage uitsluitend over naar de aanvragende organisatie.
 

Sociaal Fonds

Veel mensen raken buiten hun schuld in de financiële problemen. Speciaal voor die doelgroep is er ons Sociaal Fonds. Individuele noodhulp in de vorm van giften en renteloze leningen, puur voor de basisbehoeften. Denk aan achterstanden op het gebied van huur, energie, ziektekostenverzekering, leefgeld, aanschaf van huisraad en kleding. Ben je hulpverlener van een organisatie voor maatschappelijk werk of woonbegeleiding in de regio Zuidoost Brabant, dien dan een aanvraag in. Samen kunnen we veel goeds doen.

 

Aanvraagprocedure voor individuele noodhulp

Jouw cliënt kan zelf geen aanvraag indienen. Het is dus van belang dat jij je klant en de desbetreffende situatie goed kent. Ook organisaties voor bewindvoering en budgetbeheer kunnen geen aanvraag indienen. Dat moet altijd in samenwerking met een hulpverlener vanuit maatschappelijk werk of woonbegeleiding. Deze instanties moeten ook de aanvraag indienen.
De aanvraag moet de volgende informatie bevatten:

Wij verwerken je gegevens volgens ons strenge privacy statement.

Voer je aanvraag in via ons aanvraagportaal. De behandeling van een aanvraag neemt over het algemeen enkele dagen in beslag en je krijgt schriftelijk bericht van de bestuursbeslissing. Wordt je aanvraag gehonoreerd dan bestaat onze bijdrage uit het Sociaal Fonds uit een gift of een renteloze lening. We maken het bedrag uitsluitend over naar het rekeningnummer van de organisatie die het verzoek indient of naar een beheerrekeningnummer van de cliënt.