Maatschappelijke opvang
Kansarme jeugd
Armoedebestrijding

Hoe het begon

Stichting Thomas van Villanova werd door de paters Augustijnen in Eindhoven in 1946 opgericht om dakloze mannen die terug kwamen uit de oorlog op te vangen. Van 1946 tot 1981 werd de stichting geleid door Augustijner pater Goof Mijnsbergen. Gesteund door een kundig en daadkrachtig bestuur. De heer Wim van Doorne was tot 1977 voorzitter en de stichting groeide uit tot een organisatie met brede opvangfaciliteit. Zo waren er afzonderlijke tehuizen voor dakloze mannen (1964), voor dakloze vrouwen met en zonder kinderen (1957), een zogenoemd halfweghuis voor opvang en begeleiding van ex-psychiatrische patiënten en ex-gedetineerden (1969) en een kinderdagverblijf voor kinderen met een sociale indicatie (1978, nieuwbouw).

Pater Mijnsbergen organiseerde uiteenlopende acties voor de financiering van opvangvoorzieningen. Maar misschien wel belangrijker, hij motiveerde mensen en bedrijven om tegen een sociaal tarief verbouwingen, installaties en inrichting van gebouwen te realiseren. Bestuurslid Willy Volker (1957 t/m 1963) van Volker Centrale Verwarming was zo’n geïnspireerde weldoener. Hij liet twee bloeiende bedrijven na aan de stichting die onder voorzitterschap van Wim van Elk (1977 – 2012) zijn verkocht. Met het rendement op het zo verkregen vermogen maken wij de doelstellingen van de stichting waar, tegenwoordig onder leiding van voorzitter Lex Kerssemakers.
 

Terug naar overzicht