Maatschappelijke opvang
Kansarme jeugd
Armoedebestrijding

Governance

Stichting Thomas van Villanova is lid van de FIN, de belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland.

Het bestuur van Stichting Thomas van Villanova verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt (dit is voor het laatst gebeurd in 2023).


 

 

Terug naar overzicht