Maatschappelijke opvang
Kansarme jeugd
Armoedebestrijding

De leden van ons bestuur


Voorzitter:  de heer drs. P.L.B.A. van Geel

Penningmeester:  mevrouw drs. M.P.M. Jonkman-Ockhuizen

Secretaris:  de heer mr. A.M.G.J. van Puijenbrock

Lid:  mevrouw drs. A.J. van Mierlo


Bestuurssecretaris:   mevrouw C.J.G.M. Hobbelen-van der Heijden


Het bestuur ontvangt geen onkostenvergoeding of salaris, de bestuurssecretaris is in dienst van de stichting met een vast salaris.  
 

Terug naar overzicht