Maatschappelijke opvang
Kansarme jeugd
Armoedebestrijding

De leden van ons bestuur


Voorzitter:  de heer A.B.M. Kerssemakers

Penningmeester:  mevrouw drs. M.P.M. Jonkman-Ockhuizen

Secretaris:  de heer mr. A.M.G.J. van Puijenbroek

Lid:  mevrouw drs. A.J. van Mierlo

Lid: mevrouw drs. G.J.M. Huijbregts


Directeur:   mevrouw C.J.G.M. Hobbelen-van der Heijden


Het bestuur ontvangt geen onkostenvergoeding of salaris, de directeur is in dienst van de stichting met een vast salaris.  
 

Terug naar overzicht