Maatschappelijke opvang
Kansarme jeugd
Armoedebestrijding

Verkort beleidsplan

Ons beleid richt zich op financiële ondersteuning van initiatieven op het gebied van maatschappelijke opvang, educatie, opvang en preventie van kansarme jeugd  en armoedebestrijding in de regio Zuidoost-Brabant.

Daarnaast steunt de stichting kleinschaligere projecten met een bredere doelstelling en bereik en kunnen maatschappelijke organisaties ons benaderen voor noodhulp aan particulieren via het Sociaal fonds.

Download hier het volledige beleidsplan

Terug naar overzicht