Maatschappelijke opvang
Kansarme jeugd
Armoedebestrijding

Wie kan steun aanvragen?

Ben je een sociaal-maatschappelijke organisatie, een stichting of een vereniging, dan kun je bij ons financiële ondersteuning aanvragen voor projecten voor maatschappelijke opvang, educatie, opvang en preventie van kansarme jeugd en bestrijding van armoede als doel. Daar ligt ons hart.

Ben je professionele hulpverlener uit de hoek van maatschappelijk en welzijnswerk dan kun je ook een aanvraag doen voor individuele noodhulp. Dat kan jouw cliënt niet zelf doen.   
 
Soms kan een bewindvoerder een aanvraag doen voor noodhulp, maar dan moet de aanvraag ondersteund worden door een maatschappelijke werker of ambulant begeleider die de cliënt begeleidt.