The Living Museum

Het concept The Living Museum is in Amerika ontstaan vanuit de psychiatrie en is een zeer inspirerend voorbeeld van hoe kwetsbare mensen kunnen werken aan hun herstel. Eindhoven heeft sinds mei 2017 een Living Museum, gevestigd in het voormalige pand van de Sociale Dienst in de Deken van Somerenstraat.

Ron Vogels: initiator/inspirator/ambassadeur

Initiator en inspirator van het museum in Eindhoven is Ron Vogels. Toen hij bijzonder diep in de put zat en bij Neos terecht kwam, ging hij schilderen. Al doende kreeg hij in de gaten dat datgene wat hij aan het doek toevertrouwde de uitdrukking van zijn gevoelens was. Gedachten die hem tot dan toe hinderden, kon hij zo een plaats geven, waarbij ontmoetingen en gesprekken met andere mensen een belangrijke factor waren, en langzaam maar zeker kreeg hij weer grip op zijn leven. Schilderen is voor hem de redding geweest. En omdat hij er zoveel baat bij heeft gehad wilde hij ook anderen deze ervaring gunnen door een Living Museum te starten in Eindhoven.
The Living Museum is een plaats waar mensen vrij en zonder stigma’s met kunst en creatie bezig kunnen zijn, waar niet beoordeeld en geoordeeld wordt en waar iedereen welkom is. Waar ontmoetingen met anderen kunnen leiden tot nieuwe inzichten en mogelijkheden.

Werken aan positieve beeldvorming

Neos (organisatie voor opvang van dak- en thuislozen en slachtoffers van huiselijk geweld in Eindhoven e.o.) heeft het idee omarmd en ondersteund. Ron werd een werkervaringsplaats aangeboden als beheerder en ambassadeur van het Living Museum. Er werd financiële ruimte gecreëerd voor het huren van een ruimte, activiteitengeld en voor ondersteuning door stafmedewerkers van Neos. Vele vrijwilligers en andere betrokkenen volgden al snel. Het concept past bij de visie van Neos, waar krachtgericht en herstelgericht werken centraal staan. Het draagt bij aan een positieve beeldvorming van mensen met geleefde ervaringen.

Op eigen benen

Bij de opening van het museum in mei 2017 is door Neos de nadrukkelijke wens uitgesproken dat het museum binnen twee jaar op eigen benen zou staan. Het initiatief moet niet gezien worden als een activiteit van Neos, maar moet los staan van ‘de zorg’. Neos vond ondersteuning gedurende de start wel noodzakelijk om het meer kans van slagen te geven. Maar twee jaar is te kort gebleken om het museum op eigen kracht te laten draaien, daarom is er een overgangsfase van twee jaar, waarin nadrukkelijk ingezet wordt op voldoende financieel draagvlak verwerven om in 2021 selfsupporting te zijn. Voor deze overbruggingsperiode heeft onze stichting een bijdrage toegekend van € 25.000,--  omdat wij het een waardevol project vinden dat helpt bij het herstel van mensen in een kwetsbare situatie.

Terug naar overzicht