Safe Changes

Het Expertisecentrum Mensenhandel & Jeugd Prostitutie (EMP) van Lumens heeft, vanuit haar zorgcoördinatierol voor (vermoedelijke) slachtoffers van jeugdprostitutie, jaarlijks contact met ongeveer 250 mogelijke slachtoffers in Eindhoven en 14 regiogemeenten. Binnen de opvang en begeleiding van jongeren bij Neos bevinden zich - met enige regelmaat - jongeren waarbij vermoedens bestaan dat zij slachtoffer zijn van mensenhandelaren en in de jeugdprostitutie (dreigen) te belanden. Ook zijn er bij de nachtopvang in de stad (zwerf)jongeren ernstige signalen en vermoedens van deze soort.

Passende opvang

Bij signalen van mensenhandel en jeugdprostitutie werken Neos en het Expertisecentrum van Lumens nauw samen. Indien er inderdaad sprake is van gedwongen prostitutie is het belangrijk om passende opvang en begeleiding te bieden om de jongere uit deze situaties te halen en te houden. Soms moet de jongere dan direct in een veilige omgeving worden ondergebracht. Soms wordt behandeling ingezet en in veel gevallen is gespecialiseerde opvang en begeleiding nodig. Helaas is deze opvang en begeleiding niet beschikbaar in Eindhoven.

Nieuw plan van aanpak - kleinschalige woningen

Daarom hebben Neos en het Expertisecentrum voor Mensenhandel en Jeugdprostitutie gezamenlijk een nieuw plan van aanpak ontwikkeld, waarmee een passende en gespecialiseerde vorm van opvang, begeleiding en nazorg van deze jongeren kan worden gerealiseerd.

Hiervoor is de beschikbaarheid van kleinschalige woningen voor jongeren cruciaal, waar zij veilig kunnen verblijven en waar de gespecialiseerde begeleiding plaatsvindt. De jongeren kunnen zo aan hun herstel werken en hun talenten ontwikkelen, met de inzet van begeleiders, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Deze opzet vergt specifieke trainingen voor deze groep begeleiders. Van daaruit kan de verandering in gang worden gezet naar een veilige toekomst, waarin jongeren hun kracht vinden om zich stevig en positief te ontwikkelen.

Ondersteuning door Thomas van Villanova

Stichting Thomas van Villanova heeft deze nieuwe vorm van opvang en begeleiding van jongeren die slachtoffers zijn van mensenhandel en jeugdprostitutie ondersteund met een bijdrage van € 18.747,- voor de inrichting van de groepswoningen.

Terug naar overzicht