Nieuwbouw Neos

In september 2020 is het nieuwe wooncomplex van Neos aan de Boutenslaan in gebruik genomen. Het complex is gevestigd op de plek waar 60 jaar het Labrehuis was gevestigd. Het Labrehuis voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd, zowel wat betreft gebouw als begeleiding van de bewoners. Het nieuwe wooncomplex bestaat uit 80 zelfstandige studio's voor mensen die dak- en thuisloos zijn en waar zij met passende begeleiding stapsgewijs en op een veilige manier zelfstandig leren functioneren en weer grip krijgen op hun leven. Het complex kent ook 16 appartementen die bedoeld zijn voor mensen die al wat verder in het traject zijn en zelfstandig kunnen wonen.

Terug naar overzicht