Combinatie Jeugdzorg - Feelee app

Er zijn op dit moment ruim 400.000 jongeren die begeleid worden door jeugdhulp in Nederland. En het aantal jongeren dat last heeft van mentale klachten neemt jaarlijks toe. Deze stijging blijkt ook uit de toenemende vraag naar jeugdhulp, waardoor ook de wachttijden toenemen. Dit is een groeiend maatschappelijk probleem, voor jongeren, hun omgeving en de jeugdhulp. Mentale gezondheid start met bewustzijn van je emoties.

De Feelee app is tot stand gekomen door samenwerking van jongeren, wetenschappers, ontwerpers en behandelaars om beter zicht te krijgen op hoe jongeren zich voelen. Om zo te voorkomen dat ze ergere psychische klachten ontwikkelen. De feelee app wordt ontwikkeld door Garage2020 in samenwerking met een digitaal designbureau. Combinatie Jeugdzorg werkt graag mee aan de ontwikkeling van Feelee en gaat deelnemen aan de proeftuin met als doel te leren hoe de app jongeren helpt bij het krijgen van inzicht in hun emoties. Wat vervolgens bijdraagt aan het vergroten van hun mentale weerbaarheid.

De Feelee app is beschikbaar voor alle jongeren als gratis download in de appstores. Ruud Jacobs, manager Strategie en Zorg bij Combinatie Jeugdzorg: “Het is zonde om bijvoorbeeld wachttijd voor een behandeling niet te benutten.  Door in de wachttijd gebruik te maken van slimme apps zoals Feelee, kunnen jongeren op een laagdrempelige manier zelf al aan de slag. Het zou mooi zijn als dit altijd een onderdeel zou zijn in de wachttijd.  Zo maak je van een wachttijd een nuttige tijd.”

De Feelee app richt zich op jongeren van 14 tot 18 jaar die begeleid worden door een jeugdhulporganisatie. In de app leggen jongeren dagelijks vast hoe ze zich voelen met behulp van vijf korte vragen die beantwoord worden door middel van emoji’s. Daarnaast leest de app passieve data uit de telefoon: het aantal gezette stappen en uren slaap. De gerapporteerde emoties en de data van het gedrag worden per dag in een dashboard op de telefoon weergegeven. Deze gegevens kunnen gebruikt worden in gesprekken met hulpverleners en door jongeren zelf om inzicht te krijgen in hun gemoedstoestand.

Voor verdere doorontwikkeling van de app tot een effectieve toepassing wordt onderzoek gedaan in de vorm van proeftuinen. Combinatie Jeugdzorg neemt deel aan de proeftuin, gedurende 3 maanden gaat een aantal jongeren vanuit verschillende hulpvormen,  dagbehandeling en 24 uurs-zorg samen met hun hulpverleners en gedragsdeskundigen de feelee app gebruiken.

Meerwaarde Feelee:
1. Hulpverlener: ‘door het emotie dagboek kan ik op donderdag met de jongere praten over
situaties van afgelopen dinsdag, dat lukte voorheen niet. De informatie over relaties tussen
emoties, dag- & nachtritme, telefoongebruik en beweging verbreed mijn perspectief als
hulpverlener’
2. Jongere: ‘het helpt mij inzicht te krijgen in mijn emoties en het is fijn dat je even ergens achter
kunt laten hoe je je voelt.’

Onderstaande filmpje uit de praktijk:

https://youtu.be/S1NvQ0sFKVw

Stichting Thomas van Villanova heeft een bijdrage gedaan van € 10.000,- voor de doorontwikkeling van de app.